Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie sygnalizacji świetlnej w Piechcinie

Numer: 51, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-09-18, data przekazania: 2020-09-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jakub Wojciechowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2020-10-01