Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie naprawy lampy oraz segregacji odpadów na cmentarzu.

Numer: 66, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-02-05, data przekazania: 2021-02-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Koliński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2021-02-08