Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-08-27, data przekazania: 2020-08-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewa Kołodziejska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2020-08-31