Przejdź do treści

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 10-05-2024
 • Uchwała powołująca: Uchwała Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego.
 • Zakres działania:

  Do przedmiotu działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej należą w szczególności sprawy:
  a) rolnictwa,
  b) leśnictwa,
  c) ochrony środowiska w tym gospodarki odpadami,
  d) ładu przestrzennego gminy,
  e) gospodarowania gruntami oraz sprawy inwestycji. 


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Piotr Niestatek przewodniczący
2 Albert Jurek członek
3 Krzysztof Harenda członek
4 Paweł Ratajczak członek
5 Anna Popielarz-Olszak członek
6 Agnieszka Soska członek
7 Ewa Chęś członek