Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewa Kołodziejska 1 wiceprzewodniczący
Piotr Niestatek członek
Rafał Rydlewski 0przewodniczący
Bartłomiej Uszko członek