Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Barcinie

Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

  1. kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy;
  2. opiniowania wykonania budżetu gminy i występowania z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi;
  3. wykonywania innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewa Kołodziejska 1 wiceprzewodniczący
Piotr Niestatek członek
Rafał Rydlewski 0przewodniczący
Bartłomiej Uszko członek