Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Barcinie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

  1. rozpatrywania skarg na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych;
  2. rozpatrywania wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Kucharski 1 wiceprzewodniczący
Remigiusz Paszkiet członek
Bartłomiej Uszko 0przewodniczący