Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Kucharski 1 wiceprzewodniczący
Remigiusz Paszkiet członek
Bartłomiej Uszko 0przewodniczący