Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Barcinie

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

  1. rolnictwa,
  2. leśnictwa,
  3. ochrony środowiska w tym gospodarki odpadami,
  4. ładu przestrzennego gminy,
  5. gospodarowania gruntami oraz sprawy inwestycji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Witold Antosik członek
Agnieszka Gaczkowska 1 wiceprzewodniczący
Magdalena Kruszka członek
Piotr Niestatek 0przewodniczący
Paweł Ratajczak członek