Przejdź do treści

Komisja Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 10-05-2024
 • Uchwała powołująca: Uchwała Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego.
 • Zakres działania:

  Do przedmiotu działania Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego należą w szczególności sprawy:
  a) gospodarki finansowej,
  b) budżetu gminy,
  c) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
  i przeciwpowodziowej;


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Bartłomiej Uszko przewodniczący
2 Albert Jurek członek
3 Krzysztof Harenda członek
4 Michał Pałka członek
5 Ewa Chęś członek
6 Sylwia Czapla członek
7 Remigiusz Paszkiet członek