Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Witold Antosik członek
Agnieszka Gaczkowska 1 wiceprzewodniczący
Piotr Niestatek 0przewodniczący
Paweł Ratajczak członek