Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Barcinie

Komisja Statutowa (doraźna)

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Statutowa (doraźna)

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2018-12-21 uchwałą nr Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

- przygotowanie projektu uchwały nowelizującej Statut Gminy Barcin i dostosowującej go do przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych;

- opracowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Kucharski członek
Agnieszka Sulecka członek
Bartłomiej Uszko członek
Jakub Wojciechowski członek
Janusz Wojtkowiak 0przewodniczący