Przejdź do treści

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 10-05-2024
 • Uchwała powołująca: Uchwała Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego.
 • Zakres działania:

  Do przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą w szczególności sprawy:

  a) szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,
  b) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki
  nad zabytkami,
  c) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Janusz Krause przewodniczący
2 Michał Pałka członek
3 Kamila Maciejewska członek
4 Anna Popielarz-Olszak członek
5 Ewa Chęś członek
6 Sylwia Czapla członek
7 Agnieszka Sulecka członek