Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewa Kołodziejska 1 wiceprzewodniczący
Jarosław Kucharski członek
Remigiusz Paszkiet 0przewodniczący
Sławomir Zelek członek