Przejdź do treści

Komisja Rewizyjna

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 10-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego.
  • Zakres działania:
    1. Opiniowanie wykonania budżetu gminy.
    2. Występowanie z wnioskiem do rady miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.
    3. Wykonywanie innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Rafał Rydlewski przewodniczący
2 Albert Jurek członek
3 Bartłomiej Uszko członek
4 Piotr Niestatek członek