Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Gaczkowska członek
Ewa Kołodziejska członek
Jarosław Kucharski członek
Rafał Rydlewski członek
Agnieszka Sulecka 1 wiceprzewodniczący
Bartłomiej Uszko członek
Teresa Wilk członek
Jakub Wojciechowski 0przewodniczący
Sławomir Zelek członek