Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Barcinie

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

  1. szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,
  2. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury,
  3. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Gaczkowska członek
Ewa Kołodziejska członek
Jarosław Kucharski członek
Rafał Rydlewski członek
Agnieszka Sulecka 1 wiceprzewodniczący
Bartłomiej Uszko członek
Teresa Wilk członek
Jakub Wojciechowski 0przewodniczący
Sławomir Zelek członek