Komisja Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Witold Antosik 1 wiceprzewodniczący
Agnieszka Sulecka członek
Teresa Wilk 0przewodniczący
Jakub Wojciechowski członek