Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Barcinie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Agnieszka Sulecka

Agnieszka Sulecka

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie wiceprzewodniczący
Komisja Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego stała II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie członek
Komisja Statutowa (doraźna) doraźna Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
6 Interpelacja w sprawie montażu oświetlenia świątecznego w Mamliczu interpelacja 2018-12-17 2018-12-31
9 Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków na zakup projektu budowy oświetlenia drogi gminnej w Mamliczu interpelacja 2019-01-16 2019-01-24
13 Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni na drogach gminnych w kierunku Dąbrówki Barcińskiej nr 130307C oraz części asfaltowej w kierunku Barcina Wsi, prostopadłych do drogi powiatowej nr 2371 interpelacja 2019-05-21 2019-06-05
14 Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych oraz udzielenia aprobaty Burmistrza na wycięcie trzech topoli rosnących przy pasie drogowym naprzeciwko posesji Mamlicz 16. interpelacja 2019-05-22 2019-08-20
17 Interpelacja w sprawie postawienia znaku ograniczenia prędkości do 60 km/h przy drodze powiatowej nr 2368 Barcin - Złotniki Kujawskie w miejscowości Złotowo. interpelacja 2019-08-02 2019-08-26
21 Interpelacja w sprawie postawienia znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h przy drodze gminnej 130308C Mamlicz-Barcin Wieś. interpelacja 2019-08-19 2019-08-26
22 Interpelacja w sprawie wycinki/regulacji gałęzi rosnących na poboczu drogi wewnętrznej w Mamliczu, która łączy drogi powiatowe nr 2371C i nr 2369C. interpelacja 2019-08-22 2019-08-29
29 Interpelacja w sprawie postawienia znaku ograniczenia prędkości na odcinku drogi powiatowej nr 2368C relacji Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie. interpelacja 2019-10-22 2019-10-30
30 Interpelacja w sprawie zakupu dekoracji świątecznych. interpelacja 2019-10-22 2019-11-05
43 Interpelacja w sprawie usunięcia piasku w Dąbrówce Barcińskiej. interpelacja 2020-05-07 2020-05-12
48 Interpelacja w sprawie remontu dróg powiatowych na odcinku Barcin-Złotowo i na odcinku Mamlicz – Jordanowo. interpelacja 2020-08-06 2020-08-20
53 W sprawie pominięcia sołectw we wniosku o wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 interpelacja 2020-09-21 2020-09-28
62 W sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie budowy placu zabaw w Mamliczu interpelacja 2020-12-18 2020-12-22
67 W sprawie interwencji w Zarządzie Dróg Powiatowych dot. udrożnienia rowów przy drodze powiatowej interpelacja 2021-02-19 2021-03-02
76 W sprawie usuwania odpadów z gospodarstw rolniczych. interpelacja 2021-05-10 2021-05-19
77 W sprawie usunięcia topoli przy drodze powiatowej nr 2371. interpelacja 2021-05-10 2021-05-20
78 W sprawie budowy oświetlenia przy drodze gminnej w Mamliczu oraz naprawy drogi gminnej nr 130307C. interpelacja 2021-05-27 2021-06-11
83 W sprawie naprawy drogi Mamlicz - Lisewo Kościelne interpelacja 2021-09-02 2021-09-17
106 W sprawie podjęcia działań mających na celu uruchomienie procedury prawnej niedopuszczenia do rozpoczęcia uruchomienia punktu zbierania i przetwarzania odpadów w Mamliczu interpelacja 2022-12-01 2022-12-12
114 W sprawie remontu dróg powiatowych i naprawy dróg gminnych interpelacja 2023-03-01 2023-03-07
123 W sprawie naprawy lub wymiany tabliczek informacyjnych z numeracją zabudowań w Mamliczu interpelacja 2023-08-22 2023-08-24
124 W sprawie wycinki/regulacji gałęzi drzew rosnących na poboczu drogi powiatowej 2369C interpelacja 2023-08-31 2023-09-14
130 W sprawie wydania opinii prawnej dot. współfinansowania przez gminę pobytu dzieci w rodzinnym domu dziecka interpelacja 2023-09-25 2023-09-28
134 W sprawie utrudnień w rejestracji do lekarza interpelacja 2023-11-13 2023-11-24

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie oraz ustalenia sposobu głosowania I sesja (inauguracyjna) zwołana przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II za
2018-11-23 11:31:36 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:33:57 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:35:51 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:38:16 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:41:00 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:43:08 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:45:21 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barcina. II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:47:22 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:52:13 Projekt uchwały w sprawie stawek w podatku od środków transportowych II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:54:36 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:55:57 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r. II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:57:39 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 12:10:27 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty II sesja Rady Miejskiej w Barcinie wstrzymał się
2018-11-23 Wybór radnego Witolda Antosika do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Huberta Łukomskiego do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Agnieszki Suleckiej do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Teresy Wilk do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Jakuba Wojciechowskiego do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Agnieszki Gaczkowskiej do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Ewy Kołodziejskiej do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Jarosława Kucharskiego do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Rafała Rydlewskiego do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Agnieszki Suleckiej do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Bartłomieja Uszki do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Teresy Wilk do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Jakuba Wojciechowskiego do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Sławomira Zelka do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Huberta Łukomskiego do składu Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Piotra Niestatka do składu Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Rafała Rydlewskiego do składu Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Bartłomieja Uszki do składu Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Witolda Antosika do składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Agnieszki Gaczkowskiej do składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Piotra Niestatka do składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Pawła Ratajczaka do składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Jarosława Kucharskiego do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Remigiusza Paszkieta do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Bartłomieja Uszki do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Ewy Kołodziejskiej do składu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Jarosława Kucharskiego do składu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Remigiusza Paszkieta do składu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Sławomira Zelka do składu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2019 rok II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez gminę i utworzenie gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 10:56:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:01:22 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:27:17 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r. III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:29:00 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:36:31 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Barcin na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:40:45 Projekt uchwały w sprawie wskazania członków do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2019 – 2022 oraz przedstawiciela Rady Miejskiej w Barcinie do składu doraźnej komisji weryfikującej pod względem formalnym zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie złożone w publicznym naborze III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:42:39 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:44:58 Wybór radnego Jarosława Kucharskiego do składu doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:45:26 Wybór radnej Agnieszki Suleckiej do składu doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:45:53 Wybór radnego Bartłomieja Uszki do składu doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:46:28 Wybór radnego Jakuba Wojciechowskiego do składu doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:47:18 Wybór radnego Janusza Wojtkowiaka do składu doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:49:03 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:52:51 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o zmianę porządku obrad – wprowadzenie 2 dodatkowych projektów uchwał: w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-01-25 12:13:20 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-01-25 12:19:57 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-01-25 12:23:55 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-01-25 12:27:54 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-01-25 12:30:21 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 10:33:34 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Barcin na lata 2019-2025. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 10:37:45 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Barcin, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 10:40:07 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2019 roku. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 10:53:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/369/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie wstrzymał się
2019-02-22 10:56:04 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 10:58:27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barcin. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 11:00:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 11:04:32 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg będących własnością Gminy Barcin do kategorii dróg gminnych. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 11:40:34 Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Barcin. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 11:42:41 Projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 11:44:57 Wybór radnej Ewy Kołodziejskiej do składu Komisji Rewizyjnej. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 11:45:44 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 11:47:19 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 11:51:15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Barcin na lata 2019 – 2021. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 11:59:08 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 12:01:01 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku. V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-02-22 11:39:16 Poprawka zgłoszona przez radnego Witolda Antosika do projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Barcin dot. § 89 ust. 7 V sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 11:43:59 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 11:48:45 Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu, kosztów i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z uwagi na wiek, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 11:50:53 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin oraz określenia granic ich obwodów. VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 11:52:55 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Barcinie. VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 11:59:00 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin. VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 12:01:45 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/341/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Barcin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 12:04:15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin”. VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 12:07:12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 12:09:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie. VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 12:10:51 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu. VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 12:12:22 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 12:13:59 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku. VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 12:18:08 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 12:20:53 Projekt uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin. VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 12:26:23 Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 12:29:06 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Barcin. VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-03-29 12:32:17 Projekt opinii w sprawie poselskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw VI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-04-26 10:49:27 Udzielenie Burmistrzowi Barcina wotum zaufania za 2018 rok. VII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-04-26 11:29:34 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok. VII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-04-26 11:32:38 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. VII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-04-26 12:05:47 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. VII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-04-26 12:08:18 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku. VII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-04-26 12:11:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/363/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin. VII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-04-26 12:13:48 Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin. VII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-04-26 12:15:49 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z rocznego wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 2018 rok. VII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-04-26 12:18:59 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/54/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Barcinie. VII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-05-10 10:05:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin. VIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:13:39 Wybór radnego Marka Kolińskiego do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:14:16 Wybór radnego Marka Kolińskiego do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:15:06 Projekt uchwały uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:44:26 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 oraz zasięgnięcia o nich informacji od komendanta wojewódzkiego Policji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:47:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/225/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) gminy Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:49:12 Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminna Straż Pożarna w Barcinie. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:51:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/135/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej jednostek budżetowych Gminy Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:52:56 Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:55:04 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:56:30 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:58:16 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:00:58 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:02:29 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Barcinie. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:05:03 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:07:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:10:37 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:12:44 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonych według ewidencji gruntów nr 38/3 oraz 36/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gm. Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:14:23 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie, gm. Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:16:39 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn oraz Sadłogoszcz, gm. Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 10:35:11 Wniosek radnego Piotra Niestatka o zmianę porządku obrad polegającą na zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Barcin Umowy Współpracy Uczestników Klastra Energii. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 11:35:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Barcin Umowy Współpracy Uczestników Klastra Energii. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 11:38:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Rodzic pracuje, dziecko się bawi - żłobek w Barcinie to sprawi” złożonego na konkurs RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:05:59 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:19:15 Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem ławników na kadencję 2020-2023. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:34:46 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:38:29 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:40:43 Projekt uchwały w sprawie rezygnacji Gminy Barcin z przynależności do Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:42:41 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:45:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:48:45 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury w Gminie Barcin. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:50:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dot. działki nr 153/138 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miadta Barcin). X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:52:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dot. działki nr 95/15 w obrębie ewidencyjnym nr 4 miadta Barcin). X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:55:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dot. działki nr 190/6 w obrębie ewidencyjnym nr 4 miadta Barcin). X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:57:12 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:59:06 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-09-27 11:48:05 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. XI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-09-27 11:49:57 Projekt uchwały w sprawie w poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-09-27 11:58:07 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka "Pszczółka" w Barcinie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Barcin oraz nadania mu Statutu. XI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-09-27 12:01:10 Projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Miastem Bursztyn. XI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-09-27 11:57:07 Poprawka zgłoszona przez radnego Jakuba Wojciechowskiego do projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka "Pszczółka" w Barcinie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Barcin oraz nadania mu Statutu dot. § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu. XI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:19:37 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:21:44 Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:23:17 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:25:23 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:26:56 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 w Piechcinie. XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:31:43 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin na lata 2016 - 2023. XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:35:39 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barcin na lata 2016 – 2023. XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:37:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Barcin (dot. działki nr 93/104 i działki nr 177, obręb ewidencyjny Wolice). XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:39:27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dot. działki nr 77/2 obręb ewidencyjny Złotowo). XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:41:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Barcin. XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:54:00 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Barcin XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 10:06:04 Wniosek o zmianę porządku obrad dotyczący zdjęcia z porządku 3 projektów uchwał: pkty 7-9 (projekty uchwał podatkowych) XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 10:07:20 Wniosek o zmianę porządku obrad polegający na zdjęciu z porządku punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 11:10:18 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 11:13:15 Projekt uchwały w sprawie stawek w podatku od środków transportowych XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 11:15:03 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2019-11-22 11:37:41 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/399/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 października 2014 r. XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 11:39:52 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 11:41:35 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 11:43:58 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:06:07 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:09:16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku „Pszczółka” oraz w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:11:21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:13:35 Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:16:03 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:19:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:22:11 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barcin na lata 2020-2024 XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:24:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:28:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/274/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 Wniosek zgłoszony przez radnego P. Niestatka dot. obniżenia w projekcie uchwały średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 do kwoty 50,00 zł/1q. XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 10:33:07 Wniosek o zmianę porządku obrad XIV sesji - dodanie 4 projektów uchwał: 1) w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r., 2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku, 3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019., 4) w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek budżetowych Gminy Barcin. XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:10:29 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2020 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:13:47 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:16:49 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:18:21 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:20:45 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019 XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:22:24 Projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek budżetowych Gminy Barcin XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:46:28 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin na 2020 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:49:42 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:52:06 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:54:45 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:56:43 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 10:25:22 Wniosek o zmianę porządku obrad - zdjęcie z porządku obrad XV sesji 2 projektów uchwał: 1) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie, 2) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mamliczu XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 10:28:42 Wniosek o zmianę porządku obrad - wprowadzenie do porządku obrad XV sesji 2 projektów uchwał: 1) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie, 2) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mamliczu XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2020-01-10 11:12:00 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2020-01-10 11:28:09 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mamliczu XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2020-01-10 11:55:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barcin na rok szkolny 2019/2020 XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 11:59:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2” złożonego na konkurs nr RPKP.10.02.01-IŻ.00-04-290/19, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 12:02:59 Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 12:05:57 Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Barcinie XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 12:09:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 12:10:55 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 12:13:37 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 10:30:42 Wniosek o zmianę porządku obrad - dodanie do porządku obrad XV sesji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:04:48 Wniosek o zmianę porządku obrad XVI sesji - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Barcinie XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:05:39 Wniosek o zmianę porządku obrad XVI sesji - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:29:53 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Barcinie XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:32:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:34:56 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:37:38 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:41:43 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:46:41 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcin Wieś XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:48:16 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka Barcińska XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:49:16 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Józefinka XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:50:18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kania XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:51:18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Knieja XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:52:20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krotoszyn XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:53:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mamlicz XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:54:13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Młodocin XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:55:05 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piechcin XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:56:15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pturek XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:57:15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sadłogoszcz XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:58:12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szeroki Kamień XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:59:08 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolice XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 11:00:06 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie Barcińskie XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 11:01:24 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Złotowo XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 11:03:07 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Barcin XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 11:07:22 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 11:09:21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie z działalności w 2019 roku XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 11:10:37 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:11:53 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 9. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barcin na lata 2020 – 2027" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:13:52 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 10. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/161/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:14:46 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 14. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:15:39 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 15. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:16:22 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 18. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:17:01 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 19. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:17:41 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 20. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:18:20 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 21. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:19:06 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 4. tj. "Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Barcin" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:19:38 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 5. tj. "Gospodarowanie odpadami komunalnymi – informacja prezesa spółki Wodbar" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:20:11 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 6. tj. "Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:20:45 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 7. tj. "Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:21:16 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 8. tj. "Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:21:54 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 25. tj. "Wolne wnioski, zapytania i informacje" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:33:49 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:36:03 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 roku XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:38:51 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Barcina XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:40:21 Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:42:07 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2020 roku XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:43:48 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Barcin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:45:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku "Pszczółka" oraz w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:49:07 Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwie Piechcin XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 10:12:15 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVIII sesji punktu 12. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie" XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:13:56 Udzielenie Burmistrzowi Barcina wotum zaufania za 2019 rok XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:30:45 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:34:15 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:42:21 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:45:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/161/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:51:29 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:56:16 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:58:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 12:01:39 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 12:05:27 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 12:08:56 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (dz. nr 413/1 ) XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 12:12:04 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (dz. nr 413/2) XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 12:15:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (dz. nr 421 i 422) XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 12:16:23 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 12:20:27 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 10:09:54 Wniosek o zmianę porządku obrad – wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 10:55:28 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z rocznego wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 2019 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:00:12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barcin na lata 2020 – 2027 XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:03:43 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:09:17 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:11:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 roku XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:15:33 Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i sprzętu rowerowego w Barcinie XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:19:21 Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2020-06-05 11:21:41 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:23:36 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:28:00 Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:30:27 Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:31:47 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji i jej przekazania właściwemu podmiotowi w pozostałym zakresie XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-07-03 11:18:53 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie XX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-07-03 11:25:29 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-07-03 11:27:24 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 roku XX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-07-03 11:29:58 Projekt uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i szkół, wobec których Gmina Barcin nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki XX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-07-03 11:32:39 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin XX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-07-03 11:34:32 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu XX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-09-04 11:38:50 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-09-04 11:41:26 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 roku XXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-09-04 11:56:28 Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Barcin w 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie" XXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-09-04 12:00:19 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barcin na rok szkolny 2020/2021 XXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-09-04 12:03:01 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barcin (dot. lokalu mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia w Barcinie) XXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-09-04 12:05:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barcin (dot. lokalu mieszkalnego w Kniei) XXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-09-04 12:10:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania publicznego zarządzaniem odcinka pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 251 w miejscowości Pturek w związku z budową chodnika i przebudową istniejącego zjazdu indywidualnego XXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-02 Projekt uchwały w sprawie wskazania kandydatów na członków Miejskiej i obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 8 listopada 2020 r. XXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 12:06:00 Wniosek o zmianę porządku obrad XXIII sesji poprzez dodanie punktu „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” - GŁOSOWANIE UNIEWAŻNIONE XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 12:13:53 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXIII sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - GŁOSOWANIE UNIEWAŻNIONE XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 13:16:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - GŁOSOWANIE UNIEWAŻNIONE XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 13:20:37 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 13:23:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Barcinie przy ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a w Barcinie XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 13:25:58 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 13:28:05 Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Barcin w 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Barcinie przy ul. Klonowej i ul. Lipowej” XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 13:29:54 Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Barcin w 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś” XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 13:33:15 Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 13:35:50 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Barcin XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 13:38:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku „Pszczółka” oraz w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 13:39:41 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 Wniosek o zmianę porządku obrad XXIII sesji poprzez dodanie punktu „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”. XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXIII sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 Wniosek o zmianę porządku obrad XXIII sesji dot. przeniesienia punktu "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości" przed punkt "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r." XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXIII sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXIII sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Barcinie przy ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a w Barcinie XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-10-22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-11-27 10:05:51 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXIV sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-11-27 10:39:34 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-11-27 10:42:42 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-11-27 10:45:10 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-11-27 10:47:25 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 roku XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-11-27 10:51:04 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barcin na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028” XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-11-27 10:53:58 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegającej na gromadzeniu wód opadowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Barcin poprzez zakup i montaż zbiornika/-ów retencyjnego/-ych przeznaczonego/-ych do gromadzenia wód opadowych, kryteriów wyboru inwestycji dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-11-27 10:57:54 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-11-27 11:59:29 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/198/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie wstrzymał się
2020-11-27 12:03:39 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-11-27 12:05:53 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Barcin na lata 2020 - 2023 XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-11-27 12:07:59 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2021 rok XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-11-27 12:10:27 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-11-27 12:12:50 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Barcin „Dzienny Dom Pobytu Zacisze” w Barcinie i przyłączenia go do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-11-27 12:14:55 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-12-18 10:49:55 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-12-18 10:57:30 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin XXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-12-18 11:00:44 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-12-18 11:03:01 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 roku XXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-12-18 11:04:55 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej XXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-12-18 11:08:05 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin na 2021 rok XXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-01-14 09:08:03 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXVI sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej w Barcinie przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych XXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-01-14 09:12:44 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sadłogoszcz na lata 2021-2027 XXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-01-14 09:15:49 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Euro Innowacje z siedzibą w Poznaniu na realizację projektu "Szkoła Ćwiczeń w Gminie Barcin" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego XXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-01-14 09:18:35 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej w Barcinie przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych XXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-02-19 12:46:49 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-02-19 12:48:43 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Żłobkiem „Pszczółka” w Barcinie XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-02-19 12:53:55 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegającej na gromadzeniu wód opadowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Barcin poprzez zakup i montaż zbiornika/-ów retencyjnego/-ych przeznaczonego/-ych do gromadzenia wód opadowych, kryteriów wyboru inwestycji dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-02-19 12:55:56 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2021 roku XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-02-19 12:58:05 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku "Pszczółka" oraz w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-02-19 13:00:29 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-02-19 13:05:42 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-02-19 13:06:55 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-02-19 13:08:25 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie z działalności w 2020 roku XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-02-19 13:09:57 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-02-19 13:11:51 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (1) XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-02-19 13:13:07 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (2) XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-02-19 13:14:27 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (3) XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-02-19 13:15:31 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (4) XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-02-19 13:16:37 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (5) XXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-03-26 10:54:35 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin XXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-03-26 10:57:11 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu (dot. zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn - Pturek w miejscowości Pturek") XXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-03-26 10:59:10 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu (dot. zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2368C Barcin - Złotniki Kujawskie na odcinku Barcin - Złotowo o łącznej długości 5,400 km") XXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-03-26 11:12:43 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-03-26 11:14:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 roku XXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-03-26 11:18:29 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barcin na lata 2021 – 2032” XXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-03-26 11:21:43 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-03-26 11:25:06 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Barcin na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji XXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-03-26 11:27:30 Projekt uchwały w sprawie dokonania sprostowania błędów w tekście jednolitym XXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-04-23 10:10:58 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXIX sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Bydgoski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-04-23 10:11:45 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXIX sesji projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i złożenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Bydgoski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-04-23 11:45:10 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej, Leśnej, Cichej i Spokojnej" XXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-04-23 11:48:08 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. XXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-04-23 11:50:58 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 roku XXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-04-23 11:53:51 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-04-23 11:56:12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023 XXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-04-23 12:06:31 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Bydgoski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-04-23 12:09:46 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i złożenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Bydgoski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-05-21 10:04:59 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXX sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-05-21 11:04:33 Udzielenie Burmistrzowi Barcina wotum zaufania za 2020 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-05-21 11:27:17 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-05-21 11:31:18 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-05-21 11:55:28 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-05-21 11:57:26 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 roku XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-05-21 12:00:06 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2021-2027 XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-05-21 12:03:28 Projekt uchwały w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-05-21 12:13:25 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z rocznego wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 2020 rok XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-05-21 12:15:40 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-05-21 12:17:24 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 1 położonej w obrębie ewidencyjnym III miasta Barcina XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-05-21 12:19:15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 23/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Knieja, gmina Barcin XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-05-21 12:21:01 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonych według ewidencji gruntów nr 143/7 i 143/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Wolice, gmina Barcin XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-05-21 12:22:38 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-05-21 12:24:15 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-06-25 11:23:35 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXI sesji projektu uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barcin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XXXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-06-25 11:59:35 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolice XXXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-06-25 12:01:56 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej XXXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-06-25 12:04:20 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. XXXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-06-25 12:06:15 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 roku XXXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-06-25 12:11:20 Projekt uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin XXXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-06-25 12:13:21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Pturku, gm. Barcin XXXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-06-25 12:15:29 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Barcin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania XXXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-06-25 12:19:31 Projekt uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barcin oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XXXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-06-25 12:21:03 Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli środków wydatkowanych z budżetu gminy Barcin na zwalczanie skutków COVID-19 XXXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-08-27 10:47:45 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. XXXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-08-27 10:51:36 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 roku XXXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-08-27 10:54:29 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin XXXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-08-27 10:56:43 Projekt uchwały w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin XXXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-08-27 10:58:57 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barcin na rok szkolny 2021/2022 XXXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-08-27 11:02:20 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barcin XXXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-08-27 11:05:24 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Barcin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania XXXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-08-27 11:09:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego XXXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-08-27 11:11:14 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XXXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-08-27 11:12:48 Przyjęcie oświadczenia w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym XXXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-09-24 11:55:40 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-09-24 11:58:08 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 roku XXXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-09-24 12:00:48 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Barcinie oraz nadania jej statutu XXXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-09-24 12:04:43 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski” sp. z o.o. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-10-29 10:21:19 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXIV sesji projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 roku XXXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-10-29 11:12:13 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-10-29 11:15:39 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego XXXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-10-29 11:19:01 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. XXXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-10-29 11:21:09 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 roku XXXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-10-29 11:24:33 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Barcin na lata 2021-2030 XXXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-10-29 11:26:59 Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barcin XXXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-10-29 11:29:24 Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń XXXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-10-29 11:31:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dot. działki nr 439/83, obręb nr 2 miasta Barcin) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-10-29 11:34:18 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dot. działki nr 81/110, obręb nr 4 miasta Barcin) XXXIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-11-26 10:05:54 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XXXV sesji pkt. 10. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku „Pszczółka” oraz w oddziale żłobka działającym w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Barcin". XXXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-11-26 10:06:32 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXV sesji projektu uchwały w sprawie utworzenia Oddziału Żłobkowego w Przedszkolu w Piechcinie oraz nadania mu Statutu XXXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-11-26 10:07:09 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXV sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barcina XXXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-11-26 11:01:21 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. XXXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-11-26 11:03:26 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 roku XXXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-11-26 11:05:24 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2022 rok XXXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-11-26 11:07:52 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Oddziału Żłobkowego w Przedszkolu w Piechcinie oraz nadania mu Statutu XXXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-11-26 11:10:28 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/186/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin XXXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-11-26 11:15:44 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barcina XXXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 10:17:38 Wniosek o o wprowadzenie do porządku obrad XXXVI sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 11:12:52 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2022 rok XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 11:17:26 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 11:19:23 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/255/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 r. XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 11:21:01 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2020 roku XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 11:23:17 Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania niektórych należności wynikających z umów handlowych XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 11:25:44 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku „Pszczółka” oraz w oddziale żłobka działającym w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 11:27:57 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin na 2022 rok XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 11:30:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/363/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 11:33:23 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Barcin na lata 2021 – 2030 XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 11:56:14 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych pomiędzy ulicą Pakoską, a ulicą Dra Stanisława Krzysia w Barcinie XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 11:57:26 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 38 położonej przy ulicy Dąbrowieckiej w Barcinie (obręb ewidencyjny III miasta Barcina) XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 11:58:31 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych przy ulicy 11 Listopada w Piechcinie, gmina Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 11:59:32 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 8/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:00:34 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 8/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:01:41 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 8/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:03:02 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 45/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gmina Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:04:27 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 73/1, 73/2 i 73/3 obręb ewidencyjny Barcin Wieś, gmina Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:05:36 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 86 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gmina Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:06:37 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 112/11 i 112/12 obręb ewidencyjny Barcin Wieś, gmina Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:07:49 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 35/2, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9 i 35/10 obręb ewidencyjny Kania, gmina Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:08:51 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 27/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn, gmina Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:10:19 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 278/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Mamlicz, gmina Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:11:27 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 130/6 i 133/4 obręb ewidencyjny Sadłogoszcz, gmina Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:12:37 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 210/2 i 210/3 obręb ewidencyjny Sadłogoszcz, gmina Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:13:40 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości znajdujących się w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie oraz Bielawy, gmina Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:14:41 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 207 położonej w obrębie ewidencyjnym Złotowo, gmina Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:17:23 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/198/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie wstrzymał się
2021-12-17 12:22:36 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:24:17 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2021-12-17 12:26:10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Barcin XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 11:51:44 Wybór radnej Magdaleny Kruszki do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 11:52:31 Wybór radnej Magdaleny Kruszki do składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 11:53:20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 11:54:45 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie z działalności w 2021 roku XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 11:56:04 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 11:59:39 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Barcin na lata 2022-2024 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:22:35 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:24:27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:26:05 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:28:04 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:29:50 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:31:51 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:33:43 Projekt uchwały w sprawie określenia, zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Barcin XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:36:22 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 11:26:21 Udzielenie Burmistrzowi Barcina wotum zaufania za 2021 rok XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 11:45:59 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 11:49:26 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:14:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Barcin „Opieka na odległość” na 2022 rok XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:16:04 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łabiszyn XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:18:14 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:20:10 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:23:17 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin” XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:26:55 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Karta Mieszkańca Gminy Barcin XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:29:27 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości znajdujących się w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn, Wapienno, Bielawy, Sadłogoszcz, Zalesie Barcińskie, Szeroki Kamień oraz Piechcin, gmina Barcin XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:31:34 Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Barcin na lata 2022-2027 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:32:59 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:34:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/384/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:36:48 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Barcin XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:39:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dz. nr 81/107) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:41:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dz. nr 297/1) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:45:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dz. nr 181/4) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-05-27 11:40:54 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XL sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-05-27 11:45:31 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z rocznego wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 2021 rok XL sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-05-27 11:53:34 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i sprzętu rowerowego w Barcinie XL sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-05-27 11:56:28 Wybór radnego Jarosława Kucharskiego do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego XL sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-05-27 11:57:11 Wybór radnego Remigiusza Paszkieta do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego XL sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-05-27 11:57:48 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego XL sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-06-15 13:06:37 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLI sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027. XLI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-06-15 13:08:41 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XLI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-06-15 13:10:43 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku XLI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-06-15 13:12:32 Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa XLI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-06-15 13:15:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/350/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku "Pszczółka" oraz w oddziale żłobka działającym w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Barcin XLI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-06-15 13:17:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027 XLI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-12 10:05:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/363/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin XLII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-12 10:08:35 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barcin na rok szkolny 2022/2023 XLII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 10:12:50 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIII sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Barcinie XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:04:46 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:06:29 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:08:04 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:11:39 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:13:27 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:52:14 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:55:16 Projekt uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i szkół, wobec których Gmina Barcin nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:57:45 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Barcin z operatorem publicznego transportu zbiorowego XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:59:29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:01:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:03:47 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Barcinie XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:05:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Barcinie XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:08:10 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barcin XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:09:36 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:10:47 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Barcin XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:12:01 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:13:39 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Barcinie oraz nadania jej statutu XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:15:17 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:16:42 Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli środków wydatkowanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin na 2021 rok XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:47:46 Poprawka zgłoszona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Wojtkowiaka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach, by ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Barcin w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:49:19 Poprawka zgłoszona przez radnego Witolda Antosika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach, by ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Barcin w wysokości 35 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-09-09 10:08:25 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Bydgoski" sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu XLIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-09-09 10:10:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin XLIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-09-23 10:19:09 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Bydgoski" sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu XLV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-09-23 10:36:26 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XLV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-10-07 13:07:26 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XLVI sesja Rad Miejskiej w Barcinie za
2022-10-07 13:09:58 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku XLVI sesja Rad Miejskiej w Barcinie za
2022-10-07 13:12:14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin XLVI sesja Rad Miejskiej w Barcinie za
2022-11-07 08:07:11 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XLVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-17 07:54:17 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-17 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 10:09:25 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIX sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 10:10:53 Wniosek o zmianę porządku obrad XLIX sesji dot. przeniesienia punktu „Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Bursztynem na Ukrainie w ramach współpracy miast partnerskich” przed punkt „Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym” XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 10:13:49 Projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Bursztynem na Ukrainie w ramach współpracy miast partnerskich XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 11:19:49 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 11:34:53 Projekt uchwały w sprawie stawek w podatku od środków transportowych XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 11:54:50 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:24:58 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:26:33 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:29:00 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2023 rok XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:32:06 Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:33:59 Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Barcin XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:36:04 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Barcin z operatorem publicznego transportu zbiorowego XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:40:39 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym wybudowanym w Krotoszynie w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN - Bydgoski” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:43:13 Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Barcin w latach 2016 - 2021 XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:45:11 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie, gm. Barcin XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:46:47 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 11:19:02 Wniosek formalny radnej Magdaleny Kruszki o zarządzenie przerwy w obradach XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2022-11-25 11:52:50 Poprawka zgłoszona przez radną Magdalenę Kruszkę dot. obniżenia w projekcie uchwały średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 do kwoty 62 zł/1q XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie wstrzymał się
2022-12-16 10:17:50 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad L sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek w podatku od środków transportowych L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 10:18:26 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad L sesji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 10:19:11 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad L sesji projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 10:20:04 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad L sesji projektu uchwały w sprawie wskazania członków do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2023 – 2028 oraz przedstawiciela Rady Miejskiej w Barcinie do składu doraźnej komisji weryfikującej pod względem formalnym zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie złożone w publicznym naborze L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 10:21:49 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek w podatku od środków transportowych L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 11:06:06 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2023 rok L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 11:09:47 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 11:11:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 11:13:42 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 11:16:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia międzygminnego L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 11:18:51 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin na 2023 rok L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 11:59:40 Wybór Pani Krystyny Grobelnej do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2023 – 2028. L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 12:00:21 Wybór Pani Ewy Sikorskiej do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2023 – 2028. L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 12:00:51 Wybór Pana Henryka Szczepańskiego do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2023 – 2028. L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 12:01:37 Projekt uchwały w sprawie wskazania członków do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2023 – 2028 oraz przedstawiciela Rady Miejskiej w Barcinie do składu doraźnej komisji weryfikującej pod względem formalnym zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie złożone w publicznym naborze L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 12:03:13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-22 09:09:06 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. LI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 10:49:17 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 10:50:53 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr L/467/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 roku LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 10:55:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 10:59:44 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Barcin "Opieka na odległość" na 2023 rok LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 11:01:27 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 11:03:25 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 11:05:52 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 11:07:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 11:09:01 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie z działalności w 2022 roku LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 11:10:22 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:03:44 Podjęcie decyzji o zdalnym trybie obradowania podczas LIV sesji Rady Miejskiej w Barcinie w dniu 3 marca 2023 r. LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:30:57 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:32:31 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:34:30 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:36:15 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr L/467/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 roku LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:38:28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:41:12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Barcin LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:48:53 Poprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2023 roku – by na zadanie polegające na sterylizacji / kastracji kotów wolno żyjących przeznaczyć kwotę 4.500,00 zł. LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:49:46 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2023 roku LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-27 11:08:08 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. LV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 10:19:19 Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad LVI sesji projektu uchwały "w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mamlicz poprzez zwiększenie obszaru ewidencji gruntów obrębu ewidencyjnego Mamlicz, gmina Barcin objętego Uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie nr XXXVI/366/2021 z 17 grudnia 2021 r., a ujętego w projekcie składanej uchwały przez przedmiotowy Komitet Obywatelski Inicjatywy U