Przejdź do treści

Wyniki głosowań

Większość: bezwzględna ustawowego składu rady

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
13 1 1 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Ewa Chęś przeciw
Sylwia Czapla za
Krzysztof Harenda wstrzymał się
Albert Jurek za
Janusz Krause za
Kamila Maciejewska za
Piotr Niestatek za
Michał Pałka za
Remigiusz Paszkiet za
Anna Popielarz-Olszak za
Paweł Ratajczak za
Rafał Rydlewski za
Agnieszka Soska za
Agnieszka Sulecka za
Bartłomiej Uszko za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 1 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Ewa Chęś przeciw
Sylwia Czapla za
Krzysztof Harenda za
Albert Jurek za
Janusz Krause za
Kamila Maciejewska za
Piotr Niestatek za
Michał Pałka za
Remigiusz Paszkiet za
Anna Popielarz-Olszak za
Paweł Ratajczak za
Rafał Rydlewski za
Agnieszka Soska za
Agnieszka Sulecka za
Bartłomiej Uszko za

Większość: bezwzględna ustawowego składu rady

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
13 1 1 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Ewa Chęś przeciw
Sylwia Czapla za
Krzysztof Harenda wstrzymał się
Albert Jurek za
Janusz Krause za
Kamila Maciejewska za
Piotr Niestatek za
Michał Pałka za
Remigiusz Paszkiet za
Anna Popielarz-Olszak za
Paweł Ratajczak za
Rafał Rydlewski za
Agnieszka Soska za
Agnieszka Sulecka za
Bartłomiej Uszko za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
13 0 1 1 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Ewa Chęś przeciw
Sylwia Czapla za
Krzysztof Harenda za
Albert Jurek za
Janusz Krause za
Kamila Maciejewska za
Piotr Niestatek za
Michał Pałka za
Remigiusz Paszkiet za
Anna Popielarz-Olszak za
Paweł Ratajczak za
Rafał Rydlewski nieoddany
Agnieszka Soska za
Agnieszka Sulecka za
Bartłomiej Uszko za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
13 0 1 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Ewa Chęś przeciw
Sylwia Czapla za
Krzysztof Harenda za
Albert Jurek za
Janusz Krause za
Kamila Maciejewska za
Piotr Niestatek za
Michał Pałka za
Remigiusz Paszkiet za
Anna Popielarz-Olszak za
Paweł Ratajczak za
Rafał Rydlewski nieobecny
Agnieszka Soska za
Agnieszka Sulecka za
Bartłomiej Uszko za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
13 0 1 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Ewa Chęś przeciw
Sylwia Czapla za
Krzysztof Harenda za
Albert Jurek za
Janusz Krause za
Kamila Maciejewska za
Piotr Niestatek za
Michał Pałka za
Remigiusz Paszkiet za
Anna Popielarz-Olszak za
Paweł Ratajczak za
Rafał Rydlewski nieobecny
Agnieszka Soska za
Agnieszka Sulecka za
Bartłomiej Uszko za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Ewa Chęś za
Sylwia Czapla za
Krzysztof Harenda za
Albert Jurek za
Janusz Krause za
Kamila Maciejewska za
Piotr Niestatek za
Michał Pałka za
Remigiusz Paszkiet za
Anna Popielarz-Olszak za
Paweł Ratajczak za
Rafał Rydlewski nieobecny
Agnieszka Soska za
Agnieszka Sulecka za
Bartłomiej Uszko za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Ewa Chęś za
Sylwia Czapla za
Krzysztof Harenda za
Albert Jurek za
Janusz Krause za
Kamila Maciejewska za
Piotr Niestatek za
Michał Pałka za
Remigiusz Paszkiet za
Anna Popielarz-Olszak za
Paweł Ratajczak za
Rafał Rydlewski nieobecny
Agnieszka Soska za
Agnieszka Sulecka za
Bartłomiej Uszko za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Ewa Chęś za
Sylwia Czapla za
Krzysztof Harenda za
Albert Jurek za
Janusz Krause za
Kamila Maciejewska za
Piotr Niestatek za
Michał Pałka za
Remigiusz Paszkiet za
Anna Popielarz-Olszak za
Paweł Ratajczak za
Rafał Rydlewski nieobecny
Agnieszka Soska za
Agnieszka Sulecka za
Bartłomiej Uszko za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Ewa Chęś za
Sylwia Czapla za
Krzysztof Harenda za
Albert Jurek za
Janusz Krause za
Kamila Maciejewska za
Piotr Niestatek za
Michał Pałka za
Remigiusz Paszkiet za
Anna Popielarz-Olszak za
Paweł Ratajczak za
Rafał Rydlewski nieobecny
Agnieszka Soska za
Agnieszka Sulecka za
Bartłomiej Uszko za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Ewa Chęś za
Sylwia Czapla za
Krzysztof Harenda za
Albert Jurek za
Janusz Krause za
Kamila Maciejewska za
Piotr Niestatek za
Michał Pałka za
Remigiusz Paszkiet za
Anna Popielarz-Olszak za
Paweł Ratajczak za
Rafał Rydlewski nieobecny
Agnieszka Soska za
Agnieszka Sulecka za
Bartłomiej Uszko za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Ewa Chęś za
Sylwia Czapla za
Krzysztof Harenda za
Albert Jurek za
Janusz Krause za
Kamila Maciejewska za
Piotr Niestatek za
Michał Pałka za
Remigiusz Paszkiet za
Anna Popielarz-Olszak za
Paweł Ratajczak za
Rafał Rydlewski nieobecny
Agnieszka Soska za
Agnieszka Sulecka za
Bartłomiej Uszko za