Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie pomocy osobom niepełnosprawnym

Numer: 88, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-10-21, data przekazania: 2021-10-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2021-10-28