Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Rewizyjna

Data posiedzenia
24-06-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miejski w Barcinie | ul. Artylerzystów 9 | 88-190 Barcin

Porządek obrad

  • 1. Ocena skutków niezatwierdzenia przez Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Barcin.