Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie montażu lustra drogowego na ul. dra Stanisława Krzysia w Barcinie

Numer: 87, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-10-05, data przekazania: 2021-10-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2021-10-14