Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie ustawienia urządzenia informującego (ostrzegającego) o ewentualnym przekroczeniu prędkości przez kierujących na ul. Mogileńskiej oraz zapytanie w sprawie oznakowania przejść dla pieszych.

Numer: 85, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-09-14, data przekazania: 2021-09-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Remigiusz Paszkiet radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2021-09-21