Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie przeczyszczenia kanałów odprowadzających wody opadowe na placu garażowym przy ulicy Dworcowej

Numer: 84, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-09-08, data przekazania: 2021-09-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2021-09-15