Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie drogi wojewódzkiej nr 254 odcinek Barcin - Szczepanowo

Numer: 82, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-08-31, data przekazania: 2021-09-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Ratajczak wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-09-10