Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Barcinie

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

W sprawie podcięcia drzewa rosnącego przy skrzyżowaniu ulicy Jakuba Wojciechowskiego z DW 254.

Numer: 81, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-08-02, data przekazania: 2021-08-05

Zwracam się z prośbą o podcięcie drzewa rosnącego przy skrzyżowaniu ulicy Jakuba Wojciechowskiego z DW 254.

Interpelacja jest wnioskiem mieszkańców ulicy Pakoskiej, którzy włączając się do ruchu na drogę wojewódzką mają po lewej stronie ograniczoną widoczność poprzez opadające konary brzozy. Chciałbym podkreślić, że intencją wnioskodawców nie jest wycięcie drzewa, lecz podcięcie dolnej części jego korony.

Realizacja wniosku zapewne wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, co czyni interpelację zasadną.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-08-12

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację dotyczącą podcięcia drzewa rosnącego przy skrzyżowaniu ul. Jakuba Wojciechowskiego z drogą wojewódzką nr 254 Brzoza - Wylatowo, informuję, że zwróciłem się w przedmiotowej sprawie do zarządcy terenu, na którym rośnie w/w drzewo, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Treść odpowiedzi z dnia z 12.08.2021 r. wraz z kopią pisma do ZDW.