Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie podcięcia drzewa rosnącego przy skrzyżowaniu ulicy Jakuba Wojciechowskiego z DW 254.

Numer: 81, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-08-02, data przekazania: 2021-08-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-08-12