Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie zaniedbanego terenu zieleni przy nieczynnym dworcu kolejowym w Barcinie

Numer: 80, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-06-10, data przekazania: 2021-06-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Ratajczak wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-06-21