Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie drogi wojewódzkiej nr 251

Numer: 79, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-06-01, data przekazania: 2021-06-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Ratajczak wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2021-06-10