Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Barcinie

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

W sprawie drogi wojewódzkiej nr 251

Numer: 79, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-06-01, data przekazania: 2021-06-01

W związku z gromadzeniem się wód opadowych podczas intensywnych opadów deszczu na drodze wojewódzkiej nr 251 na odcinku Barcin-Piechcin, zwracam się z prośbą o skierowanie wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zaplanowanie i wykonanie ścinki poboczy, w celu odprowadzenia wód opadowych poza korpus drogi.

Nadmieniam, że gromadząca się woda na drodze stwarza zagrożenie dla jej użytkowników.

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Ratajczak wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2021-06-10

W odpowiedzi na interpelację złożoną dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wykonania ścinki poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 na odcinku Barcin - Piechcin, w załączeniu przekazuję kopię pisma wystosowanego do ZDW w Bydgoszczy w przedmiocie sprawy.

Treść odpowiedzi z dnia 10 czerwca 2021 r. wraz z kopią pisma wystosowanego do ZDW w Bydgoszczy

W nawiązaniu do interpelacji złożonej w dniu 31 maja 2021 r. w sprawie wykonania ścinki poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 na odcinku Barcin - Piechcin, w załączeniu przekazuję kserokopię odpowiedzi ZDW w Bydgoszczy na pismo wystosowane w dniu 10.06.2021 r.

Treść odpowiedzi z dnia 4 sierpnia 2021 r. wraz z kopią odpowiedzi ZDW w Bydgoszczy.