Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Barcinie

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

W sprawie budowy oświetlenia przy drodze gminnej w Mamliczu oraz naprawy drogi gminnej nr 130307C.

Numer: 78, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-05-27, data przekazania: 2021-05-28

Szanowny Panie Burmistrzu,

ponownie zwracam się z prośbą o budowę oświetlenia przy drodze gminnej w Mamliczu od nr 121 do nr 106. Jest to odcinek, na którym znajdują się wiaty przystankowe dla dzieci dojeżdżających do szkoły. Dojście do nich w porze zimowej stwarza realne niebezpieczeństwo.
Mieszkańcy wielokrotnie podejmowali dyskusję i prośby podczas zebrań mieszkańców wsi. Proszę o przeprowadzenie wizji lokalnej na wskazanym odcinku i podjęcie decyzji
o konieczności zabezpieczenia środków na w/w cel. Rozwój gminy niewątpliwie cieszy lokalne społeczeństwo jednak mieszkańcy wsi oczekują aby ten rozwój był bardziej zrównoważony, a do takiego niewątpliwie zalicza się doświetlenie sołectwa.

Kolejna prośba dotyczy naprawy drogi gminnej nr 130307C na odcinku Mamlicz-Dąbrówka Barcińska polegająca na uzupełnieniu ubytków nawierzchni na całym odcinku (również w drodze międzypolnej w kierunku Dąbrówka Barcińska).

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Sulecka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2021-06-11

W odpowiedzi na interpelację złożoną dnia 26 maja 2021 r. w sprawie budowy oświetlenia przy drodze gminnej w Mamliczu od nr 121 do nr 106 oraz naprawy drogi gminnej nr 130307C na odcinku Mamlicz – Dąbrówka Barcińska, informuję, że:

1) po wizji w terenie ustalono, że wnioskowany do oświetlenia odcinek drogi od nr 106 do nr 121 ma długość ok. 3 km, istniejąca infrastruktura należąca do Enea Operator S.A. znajduje się w dużym oddaleniu od drogi (na części odcinków w ogóle jej brak) i przy zachowaniu minimalnych normatywnych standardów oświetleniowych dla budowy nowego oświetlenia szacunkowy koszt realizacji inwestycji to ok. 600.000 zł. Na rozpatrywanym odcinku zabudowa jest mocno rozproszona (znajduje się 13 domostw, w tym 8 w bezpośredniej bliskości drogi) i uwzględniając szacunkowy koszt budowy oraz późniejszej eksploatacji oświetlenia realizacja takiego zadania jest mało zasadna z ekonomicznego punktu widzenia.
W celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców, w tym dzieci dojeżdżających do szkół, proponuję rozpatrzenie możliwości budowy i sfinansowania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mamlicz oświetlenia miejsc, gdzie zlokalizowane są wiaty przystankowe lampami ulicznymi solarnymi lub też hybrydowymi. Działanie tego typu oświetlenia nie jest doskonałe i ma mankamenty (ograniczony czas świecenia przy niesprzyjających warunkach pogodowych) jednakże na pewno poprawi bezpieczeństwo, a koszt wykonania takiego oświetlenia będzie zdecydowanie niższy od budowy oświetlenia tradycyjnego.    

2) droga gminna nr 130307C na odcinku o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej została wyremontowana grysem i emulsją asfaltową w ramach corocznych remontów cząstkowych, natomiast odcinek o nawierzchni tłuczniowej został naprawiony przy zastosowaniu maszyny frezująco-profilującej HEN WPF.

         Zapewniam Panią, że Gmina Barcin rozwija się w sposób zrównoważony, to znaczy środki na inwestycje są przeznaczane proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkałych na danym terenie, co znajduje odzwierciedlenie także w tegorocznym budżecie.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania