Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie usunięcia topoli przy drodze powiatowej nr 2371.

Numer: 77, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-05-10, data przekazania: 2021-05-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Sulecka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-05-20