Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie ujęcia w planach dotyczących napraw cząstkowych nawierzchni, dróg osiedlowych przy ulicy Lotników i Artylerzystów oraz wyznaczenia miejsca i postawienia stojaka(ów) na rowery przy SPZOZ w Barcinie

Numer: 75, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-05-05, data przekazania: 2021-05-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Remigiusz Paszkiet radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2021-05-18