Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie wystosowania pisma do właściciela budynku trafostacji usytuowanej na działce 81/17 celem poprawy jego elewacji

Numer: 74, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-04-12, data przekazania: 2021-04-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Rydlewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-04-20