Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie naprawy nawierzchni drogi powiatowej nr 2363 w miejscowości Julianowo oraz usunięcia suchych konarów zwisających nad drogą

Numer: 73, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-03-29, data przekazania: 2021-03-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Witold Antosik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg oraz Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środ, data odpowiedzi: 2021-04-09