Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie dokonania przeglądu drzew przy drodze gminnej Piechcin - Zalesie Barcińskie

Numer: 71, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2021-03-17, data przekazania: 2021-03-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jakub Wojciechowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska , data odpowiedzi: 2021-03-23