Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie rozbudowy oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Podgórnej w Barcinie

Numer: 69, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2021-03-10, data przekazania: 2021-03-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Teresa Wilk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, data odpowiedzi: 2021-03-19